Məhsullar / Active Track

Active Track

REAL ZAMANDA İŞLƏYƏN ŞƏXSİ GPS, GSM/GPRS və RFİD KOMMUNİKASİYA CİHAZI

ACTIVE TRACK – EBS tərəfindən istehsal edilmiş, GPS qəbuledicisi və iki-tərəfli səsli əlaqə üçün dörd-diapazonlu GSM/GPRS telefonunu özündə birləşdirən yeni təhlükəsizlik cihazıdır. Bu, funksiyonal baxımdan qabaqcıl cihaz GSM/GPRS tərəfindən peyklərdən GPS siqnalını dəstəkləyən A-GPS xidməti səbəbindən  daxili və xarici şəraitlərdə istifadə edilə bilər.

İNDİ Active Track 3 versiyada təqdim edilir: yalnız GPS-lə, yalnız RFID-lə və bir, kiçik cihazda GPS və RFID-lə tam versiya.

Active Track müasir, yüksək texnologiya kimi nəzərdə tutulmuşdur, lakin həmçinin istifadədə asan olan, çox-tərəfli istifadə oluna bilən və istifadəçilərinə müxtəlif faydalar verən cihazdır.

  • Batareyanın iş vaxtı - 24 saat,
  • Rahat,
  • Təxribat haqqında bildiriş,
  • Su keçirməyən və zərbəyə dayanıqlı korpus və
  • Quraşdırılmış akselerometr

Cihazdan həm kommersiya, həm də fərdi istifadəçilər tərəfindən istifadəni təmin edir: logistika şirkətlərində, təhlükəsizlik və yanğın xidmətlərin, parol sistemində, uşaqlardan qorumada, üstün və müalicəvi müəəsisələrdə.

ƏSAS FUNKSİONALLIĞI VƏ FAYDALAR:

1. İki tərəfli səs kommunikasiyası sistemi 

Mobil telefon kimi istifadə edilə bilər, istifadəçi qabaqcadan proqramlaşdırılmış nömrəyə birbaşa olaraq zəng edə və cavab soruşmaqla GPRS vasitəsilə müşahidə stansiyasına siqnal göndərmək olar. Active Track-lə zənglər də almaq mümkündür.

2. Fərdi mühafizə sistemi

PANIC düyməsi xəbərdarlıq siqnalının göndərilməsinə - fövqəladə vəziyyətdə məlumat və səsin ötürülməsinə - tək olan işçinin mühafizəsinə imkan yaradır.

3. Qəfildən iş qabiliyyətinin itirilməsi ilə əlaqədar sensor yığılmanın müəyyən edilməsi üçün nəzərdə tutulub

Həyat üçün təhlükəli olan situasiya haqqında tam avtomatlaşdırılmış məlumatlandırma. Həmçinin konfiqurasiyanın vəziyyəti və bucaqlar üçün də mümkündür  - mailliyin müəyyən edilməsi sayəsində vəziyyət müəyyən edilmiş diapazondan kənara çıxdıqda  Active Track xəbərdarlıq siqnalı göndərə bilir.

4. A-GPS (Dəstəkli GPS)

Həm xarici, həm də daxili izlənməyə imkan verir; dəqiq vaxt və peyk vəziyyəti kimi peyk məlumatın GPS resiverinə (qəbuledicisinə) çatdırılması vasitəsilə kömək edir. Bu köməkçi məlumat GPS resiverinə hətta siqnal şəraiti zəif olduqda  belə bir neçə saniyə ərzində vəziyyəti müəyyən etməyə imkan yaradır. Fövqəladə situasiyalarda, sərt şəraitlərdə kömək edir.

 5. GeoFencing

İstifadəçi müəyyən edilmiş zonadan kənara çıxdıqda GPS istifadəçilərinin vəziyyətinin avtomatik xəbərdarlıq siqnalı ilə izlənməsi və müşahidəsi. Effektiv həll, məs. üuaqların mühafizəsi üçün.

6. Müdaxiləni müəyyən edən siqnal

Yüksək zərbənin müəyyən edilməsi – cihazı sındırmaq üçün edilmiş bütün mexaniki cəhdlər haqqında məlumatlandırma.

Müdaxilə açarı – cihazın səlahiyyəti olmayan şəxs tərəfindən açılmasından qorunması.

7. Online, real zamanda izləmə və tarix

GPS  yerləşmənin izlənməsi üçün Online internet əlavə.

8. Geniş yaddaş imkanı

Tarixdə 2000-dək hadisənin qeydə alınması üçün quraşdırılmış yaddaş; xəbərdarlıq siqnalları, səs/sms əlaqələri və GPS tərəfindən qeydə alınmış marşrut haqqında məlumatın toplanmasına imkan verir.

9. SMS siqnalının göndərilməsi üçün proqramlaşdırma düymələri

10. Yeni funksiyalarla genişləndirilə bilər


 Active Track - Yüklə

Məhsullar
Aktive Guard
Active Track
Datix® Wi-Trak
Datix® Nano
Datix® Nano G
Datix® Nano G-WE
Datix® NaNo G GPS
MACROSCOP
FPX 10 GSM/GPRS/SMS Acchess Control
Buraxılış nəzarət sistemi avadanlıqları
CCTV nəzarət sistemi avadanlıqları
Nəzarət sistemləri avadanlıqları
Təhlükəsizlik Qurguları avadanlıqları
İQ siqnalizasiya
Müşahidə sisteminin avadanlıqları
Ana Səhifə Barəmizdə Xidmətlər Məhsullar Bizə yazın
Partnyorlar Müştərilər Məşğulluq Bağlantı Bizimlə əlaqə