Məhsullar / Aktive Guard

 

 Active Guard

Dünyada ilk real zamanda işləyən nəzarət sistemi!

GPRS-əsaslı məlumat ötürmə texnologiyası sayəsində Active Guard ən qabaqcıl, dünyada növünə görə ilk olan, personalın işinin vaxtı, yeri və nəticələrinə real zamanda nəzarət etmək imkanını verən sistemdir.

Active Guard həmçinin əməkdaşların mobil telefonlar və ya qısa-dalğalı radiolar kimi əlavə cihazlarla təmin edilməsinə ehtiyac olmadan onlarla səs əlaqəsinin yaradılmasıdır. 

Active Guard oğurluq haqqında xəbərdarlıq cihazlarını əvəz edən birbaşa reaksiya və yardım tələb edən situasiyalar haqqında məlumatlandırma sistemidir.

Active Guard dairəvi istiqamətdə yerləşdirilmiş markerlər əsasında əməkdaşı yerini müəyyən etmək bacarığıdır. Müşahidə proqram təminatı markerlərin oxunması üçün zaman çərçivələrinin müəyyən edilməsinə imkan yaradır. Müəyyən edilmiş vaxt ərzində heç bir qeyd aparılmadıqda, müşahidə stansiyası qeyri-düzgünlüklər haqqında məlumatlandırır. 

Qoruyucu nəzarət üçün nəzərdə tutulmuş Active Guard çox çevik bir sistemdir və başqa məqsədlərlə də istifadə edilə bilər, məs. girişə nəzarət və identifikasiya, texniki baxışa nəzarət, saxlama və icarə sistemlərinə nəzarət və ya texniki baış sistemləri.

 

Active Guard təhlükəsizlikdə həqiqi inqilabdır!

Funksiyalar

- Distansion konfiqurasiya – rahat texniki baxış və zamana qənaət

- Ötürülmüş məlumatın şifrələnməsi – məlumatın ötürülməsinin tam təhlükəsizliyi

- 1000 hadisəyədək yüksək hadisə buferi gücü – GSM şəbəkə əhatəsi olmayan ərazilərdə uzun müddət və asan istifadə olunan cihaz

- Sistemin hadisə tarixçəsi – mümkün problemlərin səbəblərini öyrənmək imkanını verən 5000 hadisəyədək məlumat

- Cihazın statusunun öyrənilməsi – sistemi həyata keçirən insan üçün diaqnostik rejim

- Əsas batareyanın boşalmasından sonra batareya qapağının açılmasının qeydə alınması – yüksək anti-təxribat təhlükəsizliyi

- RFİD oxuyucusunun yüksək həssaslığı – cihazdan istifadənin yüksək rahatlığı

- Cihazın güclü elektromaqnit sahəyə məruz qoyulmadığı halda elektrik dövrəni işə salan sınaq, yəni, mikrodalğa mənşəli – cihazın daha az sınması, yüksək anti-təxribat təhlükəsizliyi sayəsində yüksək etibarlılıq

- Daxil olan SMS-in təkrar ötürülməsi – operatora limitin pozulması haqqında SMS-in göndərilməsi vasitəsilə ötürmə dəyərlərinə müşahidə

- Man Down  funksiyası – istifadəçinin həyatına olan təhlükələr haqqında məlumatlandırma

- Düymə kombinasiyası ilə enerjidən istifadənin azaldılması – bu xüsusiyyət korpusun açılmasına ehtiyac olmadan cihazı nəzərdə tutulmuş sahələrdə söndürməyə imkan verir

- Müasir, 4 solaqlı müasir u-bloksu – təhlükəsiz GSM əlaqəsi

- Rahat proqramlaşdırma/nasazlıqların aradan qaldırılması üçün yuva – computer və kabeldən istifadə edərək tam cihaz konfiqurasiyası üçün asan və tez üsul

- Bluetooth modulunun əlavə edilməsi imkanı - əlavə aksessuarlar vasitəsilə sistemi genişləndirməyin mümkünlüyü (qulaqcıqlar, GPS modulu)

- Yeni, daha davamlı korpus (silicon sıxlaşdırmalar, daha çox bolt, əlavə zərbə hopdurucuları)

Yeni daha yaxşı funksionallıq və dizayn

Quraşdırılmış akselerometr

Man Down  funksiaysının müəyyən edilməsi – istifadəçinin həyatına təhlükə haqqında bildiriş

Yüksək zərbənin müəyyən edilməsi – cihazın dağıdılması cəhdi haqqında bildiriş

Konfiqurasiya edilə bilən vəziyyətləri və bucaqıarı ilə mailliyin müəyyən edilməsi - cihazın vəziyyətinin dəyişdirilməsi haqqında bildiriş – vəziyyət müəyyən edilmiş diapazondan çıxdıqda xəbərdarlıq siqnalı

Formanın optimallaşdırılması

İstifadədə daha asan və daha davamlı

Silikon sıxlaşdırma

Korpusda xüsusi oyuğa yerləşdirilir – daha yaxşı davamlılıq və sıxlıq üçün

Daha çox əsas vint və batareya örtüyündə vintlər

Yıxılan zaman qüvvələrin daya yaxşı paylanması

Güclü sıxılmadan qorunan klaviatura

6 şok və vibrasiya absorbsiyası halqaları

Üstünlüklər

- Bir çox sahələrdə qənaətlər: əməkdaşlara nəzarət vaxtına qənaət, sahədə proqramlaşdırma avadanlığının aradan qaldırılmasından və onun yüklənməsindən nəticələnən vaxt qənaəti, təhlükəsizlik mühafizəçilərinin əməliyyat mərkəzi ilə əlaqə vasitələrində qənaət, oğurluq əleyhinə sistemlərin dəyərlərində qənaət, yerinə yetirilmiş vəzifələrə nəzarət sayəsində işə götürmə səviyyəsinin opmtimallaşdırılması.

- Nasazlıq haqqında dərhal xəbərdarlıq.

- Dərhal reaksiya vermək imkanı, bu, işin təhlükəsizliyi və keyfiyyətini yüksəltməyə kömək edir.

Təcrübi baxımdan qeyri-məhdud fəaliyyət diapazonu.

- Asan seçilən və zamanla sərbəst dəyişdirilən sayda xidmət göstərilən oxucu və nəzarət nöqtəsi.

- Çoxməqsədli Active Guard çoxməqsədli bloklar  - yerinə yetirilmiş hərəkətlərin qeydiyyatçısı, iş zamanının qeydiyyatçısı, oöurluq əleyhinə distension düyün, şirkətin əməliyyat mərkəzi ilə əlaqə üçün telefon.

- EYni zamanda sahə xidmətlərinin sərbəst paylaşdırılması ilə idarəetmə, nəzarət və təhlili mərkəzləşdirmək bacarığı.

- Sistemin hazırda mühafizə olunan ərazilər, texniki dəstək göstərilən avadanlığa və s. tezliklə uyğunlaşdırılma imkanı.

- Oxuyucunun tam dağılması hallarında belə məlumatın saxlanması.
- İstənilən növ hava şəraitlərinə (soyuq, rütubətə, istiliyə) dayanıqlılıq.
- İşçilər üçün təhlükəsizlik

- Dağıtma cəhdlərinə qarşı dayanıqlı

 

 

Active Guard - Yüklə

Məhsullar
Aktive Guard
Active Track
Datix® Wi-Trak
Datix® Nano
Datix® Nano G
Datix® Nano G-WE
Datix® NaNo G GPS
MACROSCOP
FPX 10 GSM/GPRS/SMS Acchess Control
Buraxılış nəzarət sistemi avadanlıqları
CCTV nəzarət sistemi avadanlıqları
Nəzarət sistemləri avadanlıqları
Təhlükəsizlik Qurguları avadanlıqları
İQ siqnalizasiya
Müşahidə sisteminin avadanlıqları
Ana Səhifə Barəmizdə Xidmətlər Məhsullar Bizə yazın
Partnyorlar Müştərilər Məşğulluq Bağlantı Bizimlə əlaqə